Bài toán về bản đồ nhà trong đề thi BIMC 2018 - Đọc báo mới trong ngày, Tin tức 24h mới nhất, tin tuc nóng nhất 24h

Bài toán về bản đồ nhà trong đề thi BIMC 2018


Ngày đăng: 07/05/2019

Trong 5 phút bạn có thể xác định số tầng trên bản đồ nhà của đề thi Olympic Toán học trẻ quốc tế (BIMC 2018) dành cho học sinh 11-12 tuổi?

Topic 37. HOUSING MAP

Problem: A town has 25 building blocks in a 5 × 5 arrangement. Each block has a height from 1 to 5. There is a block of each height in every row and every column. Twenty observers are standing outside looking in. Each observer records the number of blocks he can see, which are blocks not hidden behind a taller block. Determine the height of each block.

Bài toán về bản đồ nhà trong đề thi BIMC 2018

Dịch đề: Một thị trấn có 25 ngôi nhà sắp xếp trên lưới ô vuông 5 × 5. Các ngôi nhà có thể có từ 1 đến 5 tầng, chia thành 5 loại. Mỗi hàng và cột của lưới đều có đủ cả năm loại nhà. 20 người đứng ngoài lưới ô vuông trên và nhìn vào bên trong. Họ ghi lại số ngôi nhà họ có thể nhìn thấy, tức là những nhà không bị nhà đứng trước che khuất. Tìm số tầng của mỗi nhà.

Theo Vnexpress

® Bản quyền thuộc về tác giả và nguồn tin được báo mới tổng hợp trích dẫn
Đọc tin tức sự kiện tin tức 24h nhất, nhanh và hay nhất trong ngày tại: Báo mới 24h qua